maanantai 7. syyskuuta 2015

Mikkelin protestidraama osa 3

Liiton hallituksen vain piti alunperin käsitellä Mikkelin shakkikerhon jättämä protesti, mutta jostain käsittämättömästä syystä on vedetty shakkituomaritoimikunta mukaan?

Ihmettelen myös että Vammalaa huomautetaan pelkästään, eikö liiton PJ pitäisi myös saada vastaava huomautus antamastaan väärästä informaatiosta Mikkeliläisille?

Seuraava vaihe lienee se, että viedään urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi asia.

Liiton PJ Mäntyniemi valotti tapahtumien kulkua seuraavasti:

Suomen Shakkiliiton hallituksen päätös Mikkelin Shakkikerhon protestiin joukkuepikashakin SM-kilpailun 2015 lopputuloksista (Annetttu tiedoksi Mikkelin Shakkikerholle 1.9.2015)

Mikkelin Shakkikerho protestoi Joukkuepikashakin SM-turnauksen päätöstä sulkea MikkSK 1 SM-turnauksen ulkopuolelle. Perusteeksi protestilla Mikkelin Shakkikerho ilmaisi oletuksensa, että JSM:ssä ja pikashakin SM-turnauksessa sovellettaisiin samaa ulkomaalaisia pelaajia koskevaa sääntöä, sekä puhelimitse suoritetut yhteydenottonsa pj. Jaakko Mäntyniemeen (keväällä) sekä kilpailun järjestäjään Vammalan Shakkikerhoon (viikkoa ennen turnausta). Kummaltakaan taholta Mikkelin Shakkikerho ei kertomansa mukaan saanut kielteistä kantaa osallistumisoikeuteensa.

Kokouksessa käytiin seikkaperäisesti läpi Petri Saharisen selonteko tapahtumien kulusta. Selonteko sisälsi tapahtumadokumentaation lisäksi sääntökohdat, joissa otetaan kantaa ulkomaalaisten peluuttamiseen SM-kilpailuissa, sekä päätösehdotuksen. Edelleen kokouksessa todettiin Shakkituomaritoimikunnan lausunto asiassa. Sekä Saharisen päätösehdotuksessa että Shakkituomaritoimikunnan lausunnossa esitettiin protestin hylkäämistä.

Ennen protestin varsinaista käsittelyä Lauri Kangas esitti, Shakin kilpailumääräyksiin Suomessa vedoten, että asiaa ei oteta hallituksessa käsittelyyn vaan ohjataan se Shakkituomaritoimikunnan käsittelyyn. Kankaan esitystä ei kannatettu. Kangas kuitenkin ilmaisi jättävänsä menettelytapaa koskevan eriävän mielipiteensä, joka esitetään seuraavassa:

”Katson, että Mikkelin shakkikerhon jättämä protesti olisi tullut käsitellä voimassa olevien yleisten kilpailumääräysten (Shakin kilpailumääräykset Suomessa), kohdan 8 kuvaamalla menettelyllä, joka määrittelee miten "kaikki kilpailua koskevat valitukset ja erimielisyydet"
tulee ratkaista. Saaduista selvityksistä ei käy täysin yksiselitteisellä tavalla ilmi kilpailutoimikunnan tai tuomarin rooli protestin käsittelyssä, mutta en näe silti perusteita määräyksistä poikkeavalle protestin käsittelyjärjestykselle. Kilpailumääräykset on uudistettu vuonna 2015, joten kirjausten ei nähdäkseni voi katsoa myöskään erityisesti vanhentuneen. Protesti tulee katsoakseni ohjata määräysten mukaiselle taholle, joka on siis shakkituomaritoimikunta, mikäli tuomari on jo tehnyt asiassa päätöksen.

Lopuksi totean, että SSLH ei ole asiantuntevin elin käsittelemään shakkisääntöjen noudattamista tai rikkomista koskevia protesteja, ja protestien käsittely sen toimesta on omiaan "politisoimaan" protestin käsittelyä, mikä ei ole protestien käsittelylle eduksi. Lisäksi jos tämä käsittelyjärjestys nähdään yleisesti oikeana, voi hypoteettisesti kysyä, tuleeko myös tuomareiden tasapelituomioiden pätevyys SSLH:ssa punnittavaksi, jos niistä joku asianomainen tekee protestin.”

Hallitus hylkäsi protestin yksimielisesti Saharisen selonteon ja Shakkituomaritoimikunnan lausunnon perusteella. Mikkelin Shakkikerholle ilmaistiin ennen kilpailua, että he eivät Joukkuepikashakin SM-kilpailumääräysten ulkomaalaispelaajien määrää koskevan kohdan perusteella voi taistella SM-tittelistä, ja tämän Mikkelin Shakkikerho ennen kilpailua myös hyväksyi. Edelleen kokouksessa esitettiin, ja esitystä kannatettiin, että kilpailun järjestäjää Vammalan Shakkikerhoa huomautetaan siitä, että se ei riittävässä määrin kiinnittänyt huomiota sääntömääräisten asioiden käsittelyyn ennen kilpailua, eikä myöskään huomioinut hyvissä ajoin kilpailun tuomarin tiedonsaantioikeutta joukkueiden kokoonpanoja koskien.

Jaakko Mäntyniemi, Mika Karttunen, Henri Torkkola ja Marko Tauriainen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

Ei kommentteja: